Punica granatum seed oil
Pomegranate seed oil
石榴籽油
Cas No:84961-57-9
柔潤劑,與空氣接觸易變質,含有大量獨特不飽和脂肪酸(共軛脂肪酸),功能類似月見草油。能強化肌膚防禦、活絡免疫系統,加速細胞再生及傷口癒合[1]。
[1] Ruth von Braunschweig, Pflanzenöle, Qualität, Anwendung und Wirkung, 2009.

我們使用 cookie 來提供並改善我們的服務。如欲使用此站,您需接受 cookies。